Home Page
Alberi
Arbusti
Erbe
Piante endemiche
Orchidee
Indice Famiglie
Funghi
Natura
Attività e varie
Glossario
Bibliografia
Contatti
 

Famiglia Lamiaceae

         
Lamiaceae
Binomio latino Nomi italiani Nomi sardi
Ajuga iva subsp. iva Iva moscata Eiba di ra frebba, Erb'e frius, Erba de calentuas, Erba muscada, Erba pesa callentura
Ajuga iva subsp. pseudoiva Iva gialla, Iva pseudoiva
Ajuga reptans Bùgola, Bùgula strisciante, Erba di San Lorenzo, Iva comune  
Ballota nigra Cimiciotta comune, Cimiciotto, Marrobio fetido, Marrubio fetido, Marrubio selvatico Marrubieddu, Marrùbiu burdu, Marrùbiu nieddu, Marrùju nieddu, Marrupioni, Marrupiu burdu
Clinopodium nepeta subsp. spruneri Nepetella Bragamonti, Bragamotta, Nèbida, Nebidedda, Nèpeda, Nèpida
Clinopodium sardoum Acino sardo
Clinopodium vulgare subsp. arundanum Clinopodio dei boschi
Glechoma sardoa Èllera terrestre di Sardegna Brèddula aresta, Erba de funtaneddas, Folla de funtaneddas, Folladedda
Lamium amplexicaule Erba ruota, Falsa-Ortica reniforme Folla tunda
Lamium bifidum subsp. bifidum Falsa Ortica bifida, Lamio Pitzianti masedu
Lamium garganicum subsp. corsicum Falsa-Ortica di Corsica Pitzianti masedu
Lamium purpureum Falsa ortica, Falsa ortica purpurea, Lamio purpureo Pitzianti masedu
Lavandula stoechas subsp. stoechas Lavanda selvatica, Steca, Stecade, Stigadosso Abiòi, Arkimissa, Ispìgula areste, Spìgula areste
Lycopus europaeus Erba sega comune, Marrubio d'acqua, Piede di lupo Marrùbiu burdu, Marrùju burdu
Marrubium alysson Marrobio spinoso, Marrubio del Levante Marrùbiu arrùbiu, Marrùbiu spinosu, Marrùju rùju
Marrubium vulgare Marrobbio, Marrobio, Marrubio comune, Mentastro, Robbio Alattueru, Lattueru, Marrùbiu biancu, Marrùgiu, Marròpiu
Mentha aquatica subsp. aquatica Menta acquatica, Menta d’acqua, Mentastro Ament'e arriu, Amentastru, Ment'e arriu, Mentastru
Mentha pulegium subsp. pulegium Menta poleggio Aboleu, Abulèju, Abuleu, Abueu, Matapuca, Menta abuleu, Menta burda, Pulèju, Puleu
Mentha requienii subsp. requienii Menta di Requien Amenta
Mentha suaveolens subsp. insularis Menta Amenta
Micromeria cordata Issòpo con foglie cordate, Micromeria cordata
Micromeria filiformis subsp. filiformis Issòpo di Corsica
Micromeria graeca subsp. graeca Issòpo meridionale Isopu, Mammuleu
Nepeta foliosa Gattaia di Sardegna
Prunella laciniata Brunella, Morella, Prunella gialla
Prunella vulgaris subsp. vulgaris Prunella comune, Brunella, Morella, Brunella comune Basaricò arestu, Brunedda
Salvia aethiopis Salvia etiopide
Salvia clandestina Salvia celestina Sàlvia
Salvia desoleana Salvia di Desole Luccàja manna, Salvioni
Salvia rosmarinus Osmarino, Ramerino, Rosmarino, Smarino Ispìcu, Romasinu, Zìppiri
Salvia verbenaca Salvia minore Giòrica, Luccàja pitica, Sàlvia aresti, Salviedda
Satureja thymbra Santoreggia sarda Isòpu
Stachys arvensis Stregonia minore Erba de brùscia
Stachys brachyclada Betonica con rami brevi, Stregona con rami brevi
Stachys corsica Stachide di Corsica, Stregona di Corsica
Stachys germanica subsp. germanica Madrisalvia, Stachide germanica Sàlvia bianca
Stachys glutinosa Betonica fetida, Stachide spinosa, Stregona spinosa Allue fogu, Bronzeddu, Locasu, Lucrèxiu, Murgueu
Stachys major Camedrio bianco, Tè siciliano Èiva crapa, Erba craba, Intretza, Intreztu, Menta de conillus, Pani de conillus
Stachys ocymastrum Basilico selvatico, Stregona Basaricò arestu, Brasile areste
Stachys romana Stregonia comune
Teucrium capitatum subsp. capitatum Camedrio a testa grossa Pòliu, Tumbu feminedda
Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys Calamandrea, Calandrina, Camedrio comune, Querciola Camèdriu
Teucrium flavum subsp. glaucum Camedrio doppio, Camedrio giallo Crammèdiu, Erba Bonnànaru
Teucrium fruticans subsp. fruticans Camedrio femmina
Teucrium marum Camedrio maro, Erba dei gatti, Teucrio maro Alba di jatta, Elva de gattos, Erba de gattus
Teucrium massiliense Camedrio marsigliese Amentape, Amentatzu, Muguoes
Teucrium montanum Camedrio montano
Teucrium scordium subsp. scordioides Camedrio scordio Èiba aglina, Iscordiu, Scordiu
Thymbra capitata Timo arbustivo, Timo a mazzetti Isòpu, Timu, Tumbu
Thymus herba-barona Timo erba barona, Timo sardo Armidda, Tumu, Tumbu
Vitex agnus-castus Agnocasto, Albero della castità, Làgano Pèbaru sardu, Pìbiri sardu, Samucu de arriu
INDIETRO

Copyright © 2012-2021 www.sardegnaflora.it by Giuliano Campus
All rights reserved - Tutti i diritti riservati