ERBE: Poaceae
Lolium temulentum L.
Divisione: Angiospermae

Famiglia: Poaceae

Nomi italiani: Loglio ubriacante, Zizzania

Nomi sardi: Allòrgiu malu, Fanguissimu, Gioddu, Lozzu, Lullu malu, Olòrgiu, Zizzania

Periodo di fioritura: IV-VI

Habitat: colture di cereali


NOTA - specie definita archeofita naturalizzata (precedente la scoperta dell'America).

Lolium temulentum, Loglio ubriacante, Zizzania, Allorgiu malu, Fanguissimu, Gioddu, Lozzu, Lullu malu, Olorgiu, Zizzania
Lolium temulentum, Loglio ubriacante, Zizzania, Allorgiu malu, Fanguissimu, Gioddu, Lozzu, Lullu malu, Olorgiu, Zizzania

sopra ed a lato: Lolium temulentum


INDIETRO